قالب وردپرس
نوامبر 19, 2016

کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی به ۵ درصد

رئيس کل سازمان امور مالياتی کشور از تصويب لايحه ای با موضوع اصلاح تبصره ماده ۸۶ قانون ماليات های مستقيم به منظور کاهش نرخ ماليات قراردادهای […]