قالب وردپرس
آوریل 3, 2017

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۵

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۱۵ – تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۵ نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان ) سال […]