قالب وردپرس
اکتبر 1, 2016

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م ، در صورت احراز ۳شرط زیر ثبت هزینه مطالباتی که وصول شدن آن برای شرکت مشکوک می باشد مجاز است : […]