قالب وردپرس
سپتامبر 10, 2016

حذف مالیات علی الراس

يکي از مهمترين اهداف قانون جديد مالياتهاي مستقيم ، هدفمند نمودن و شفاف سازي معافيت هاي مالياتي و گسترش پايه هاي مالياتي به جاي افزايش سطح […]