قالب وردپرس
مشاوره بیمه
فوریه 6, 2016

مشاوره مالیاتی

  • ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها و موسسات
  • تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضورمدیران موسسه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
  • پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات مربوطه
  • ارائه مشاوره تخصصی درخصوص ماليات بر ارزش افزوده
  • ارائه مشاوره تخصصی در خصوص معافيتهای مالياتی

بیشتر …