قالب وردپرس

چرا ما بهترین هستیم؟

 • مشاوره مالی

  • اصلاح ساختار صورت های مالی شرکتها جهت پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
  • مشاوره جهت اخذ تسهیلات بانکی و تهیه گزارشات موردنیاز آن
  • راه اندازی سیستم امور قراردادها و تنظیم قرارداد های تجاری و پرسنلی
  • تهیه طرح های توجیهی و گزارشات امکان سنجی جهت ارائه به سازمان های ذیربط
  • مشاوره جهت استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و بر اساس نیاز شرکتها  و …

  بیشتر …

 • مشاوره بیمه

  • ارائه مشاوره در خصوص حسابرسی بیمه ای و بازرسي از دفاتر قانونی
  • رسیدگی به اسناد حسابداری سنوات قبل با نگاه حسابرسی بیمه ایی و ارایه راهکارهای تخصصی با توجه به اشراف کامل به قوانین و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی
  • تنظیم لوایح دعاوی بیمه ائی
  • پیگیری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف
  • ثبت نام و اخذ کد کارگاهی شرکتها و موسسات و …

  بیشتر …

 • مشاوره مالیاتی

  • ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها و موسسات
  • تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضورمدیران موسسه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
  • پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات مربوطه
  • ارائه مشاوره تخصصی درخصوص ماليات بر ارزش افزوده
  • ارائه مشاوره تخصصی در خصوص معافيتهای مالياتی

  بیشتر …


For long term partnership


Lorem ipsum dolor mit samet et omnia vanitasum

View more

Contact information

Sed dapibus turpis vitae dui consequat consequat.

Envato
Level 13, 2 Elizabeth
Victoria 3000 Australia

+61 (0) 3 8376 6284

noreply@envato.com

Read more
آدرس موسسه:

خیابان شریعتی - بعد از خیابان مطهری کوچه شکر آبی - پلاک 10 - واحد 20

ایمیل:

info@moeintaraz.ir

فکس:

95 94 42 88 - 021 

کد پستی:

123456 

Praesent fringilla eget quam eget tempor vestibulum consequat

Nullam dapibus ipsum a nibh condimentum, et accumsan enim mattis. Donec hendrerit quam ut diam lacinia, nec imperdiet.
 • مشاوره مالی

  • اصلاح ساختار صورت های مالی شرکتها جهت پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
  • مشاوره جهت اخذ تسهیلات بانکی و تهیه گزارشات موردنیاز آن
  • راه اندازی سیستم امور قراردادها و تنظیم قرارداد های تجاری و پرسنلی
  • تهیه طرح های توجیهی و گزارشات امکان سنجی جهت ارائه به سازمان های ذیربط
  • مشاوره جهت استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و بر اساس نیاز شرکتها  و …

  بیشتر …

 • مشاوره بیمه

  • ارائه مشاوره در خصوص حسابرسی بیمه ای و بازرسي از دفاتر قانونی
  • رسیدگی به اسناد حسابداری سنوات قبل با نگاه حسابرسی بیمه ایی و ارایه راهکارهای تخصصی با توجه به اشراف کامل به قوانین و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی
  • تنظیم لوایح دعاوی بیمه ائی
  • پیگیری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف
  • ثبت نام و اخذ کد کارگاهی شرکتها و موسسات و …

  بیشتر …

 • مشاوره مالیاتی

  • ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها و موسسات
  • تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضورمدیران موسسه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
  • پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات مربوطه
  • ارائه مشاوره تخصصی درخصوص ماليات بر ارزش افزوده
  • ارائه مشاوره تخصصی در خصوص معافيتهای مالياتی

  بیشتر …

 • مشاوره مالی

  • اصلاح ساختار صورت های مالی شرکتها جهت پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
  • مشاوره جهت اخذ تسهیلات بانکی و تهیه گزارشات موردنیاز آن
  • راه اندازی سیستم امور قراردادها و تنظیم قرارداد های تجاری و پرسنلی
  • تهیه طرح های توجیهی و گزارشات امکان سنجی جهت ارائه به سازمان های ذیربط
  • مشاوره جهت استقرار کادر حرفه ای حسابداری در سطوح مختلف و بر اساس نیاز شرکتها  و …

  بیشتر …

 • مشاوره بیمه

  • ارائه مشاوره در خصوص حسابرسی بیمه ای و بازرسي از دفاتر قانونی
  • رسیدگی به اسناد حسابداری سنوات قبل با نگاه حسابرسی بیمه ایی و ارایه راهکارهای تخصصی با توجه به اشراف کامل به قوانین و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی
  • تنظیم لوایح دعاوی بیمه ائی
  • پیگیری پرونده های دعاوی بیمه ائی و شرکت در هیئت های حل اختلاف
  • ثبت نام و اخذ کد کارگاهی شرکتها و موسسات و …

  بیشتر …

 • مشاوره مالیاتی

  • ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها و موسسات
  • تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضورمدیران موسسه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
  • پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات مربوطه
  • ارائه مشاوره تخصصی درخصوص ماليات بر ارزش افزوده
  • ارائه مشاوره تخصصی در خصوص معافيتهای مالياتی

  بیشتر …